Beginbalans in Acumulus

beginbalans-2018

Beginbalans in Acumulus: waar moet je aan denken?

Om je administratie over boekjaar 2018 correct af te sluiten, is het belangrijk dat je beginbalans op 1 januari 2018 klopt. Geen zorgen: dit betekent niet dat je op nieuwjaarsdag met de laatst overgebleven oliebollen aan de slag moet met je administratie. Je mag je beginbalans ook later invoeren. Zolang je maar zorgt dat je deze invult zoals hij was op 31 december 2017. In deze blog leg ik uit waar je op moet letten voor een correcte beginbalans.

Saldo van rekeningen en kas

Voor alle rekeningen in Acumulus moet je per 01-01-2018 een beginsaldo invoeren. Niet alleen voor echte bankrekeningen, maar ook voor eventueel extra aangemaakte rekeningen zoals deelbetalingen, kapitaalrekeningen, Mollie, PayPal, loonheffingen et cetera.

Dat beginsaldo voer je in via Nieuwe boeking => Privéboeking. Zet de datum op 01-01-2018, selecteer de betreffende rekening en zet bij omschrijving ‘Fictieve storting – of opname – m.b.t. beginsaldo 2018’. Dan is duidelijk dat dit geen ‘gewone’ privéstorting is.

Let wel goed op dat je op 01-01-2018 het werkelijke saldo van die datum invoert. Dus check even je laatste bankafschrift van december voor het juiste saldo per 31-12-2017. Het kan namelijk zijn dat je in 2017 het banksaldo in Acumulus niet altijd even goed hebt bijgehouden. Het wijkt dan af van de werkelijke euro’s die je op de bank hebt staan. Als dat het geval is en je komt er niet goed uit, kijk dan even in de handleiding van Acumulus voor aanwijzingen bij de controle van het banksaldo.

Openstaande btw van vorig jaar

Waarschijnlijk heb je nog btw openstaan van vorig jaar. Dit noemen we ook wel de balanspost-BTW van vorig jaar. Als je alle boekingen van 2017 hebt verwerkt, weet je wat je nog moet betalen of zult ontvangen aan btw. Dit bedrag zet je met een handmatige boeking op de beginbalans van 2018. Ga naar Nieuwe boeking > Speciale boekingen en kies voor Ik wil een balanspost invoeren. Hier selecteer je Passiva – Nog te betalen of te ontvangen BTW vorig jaar. Vervolgens kies je BIJ als je nog moet betalen en AF als je nog een bedrag tegoed hebt van de Belastingdienst. BIJ voor een afdracht en AF voor een ontvangst? Inderdaad, dat lees je goed. Het lijkt wat verwarrend, maar de boeking van de daadwerkelijke betaling/ontvangst van het openstaande btw-bedrag moet straks tegen deze boeking wegvallen.

Tip: misschien heb je nog niet alle boekingen van 2017 nagekeken en twijfel je of de balanspost-BTW nu al klopt? Dan kun je deze boeking ook in een later stadium toevoegen. Bijvoorbeeld als je de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend.

Lees ook dit artikel over de balanspost-BTW!

Lening

Als je te maken hebt met een zakelijke lening, bijvoorbeeld een financial lease, dan moet je ieder jaar op 01-01 een boeking in Acumulus doen voor het restantsaldo van die lening. Het kan ook zijn dat je zelf een zakelijke lening hebt verstrekt. Ga naar Nieuwe boeking > Speciale boekingen en kies voor Ik wil een balanspost invoeren. Hier selecteer je Passiva-Lening. Kies voor BIJ als het een lening is waar jij voor moet betalen. Kies voor AF als het een lening is van iemand die nog aan jouw bedrijf moet betalen. Vul bij Bedrag alleen het bedrag van het restant van de lening in. Zet bij Omschrijving dat het gaat om het restant van de betreffende lening. Tip: heb je meer dan 1 lening binnen je bedrijf? Dan is het niet altijd handig dat de posten op de balans zo door elkaar staan onder 1 noemer. In dat geval kun je ervoor kiezen om een extra rekening aan te maken voor de 2e lening. Een lening die jij zelf moet betalen staat dan met een negatief saldo aan de Activakant van de balans bij Liquide middelen. Als het een lening is die jij zakelijk verstrekt hebt aan een ander, dan vertoont deze een positief saldo.

Voorraad

Als je in Acumulus aan voorraadwaardering doet, dan moet je ieder jaar op 01-01 een boeking doen om de beginvoorraad van het jaar op de balans te zetten. Ga naar nieuwe boeking > Speciale boekingen en kies voor Ik wil een balanspost invoeren. Selecteer de optie Activa – Voorraad, kies voor BIJ, datum 01-01-2018, omschrijving ‘Beginvoorraad 2018’. En nu opletten: haal het vinkje bij Resultaatrekening bijwerken weg!

Wil je meer weten over voorraadwaardering? Lees dan dit artikel in de handleiding van Acumulus:

Toevoeging Oudedagsreserve FOR

Als je besluit om voor 2017 een toevoeging oudedagsreserve te doen, dan boek je die op 31-12-2017 met een balansboeking als reservering van het ondernemingsvermogen. Door de reservering van de FOR, verlaagt het restant van het ondernemingsvermogen. Voor de beginbalans van 2018 hoef je niets te doen. Elke toevoeging aan de oudedagsreserve/FOR blijft tot in de eeuwigheid als reservering op de balans staan ? De FOR kan wel afnemen, maar ook dan voeg je een balansboeking toe op de balans in Acumulus.

Waar hoef je nu niet aan te denken/niets aan te doen?

– investeringen > de afschrijving is al bij het inboeken van de investering bepaald en ieder jaar verlaagt Acumulus de boekwaarde van de investering op de balans.

– openstaande facturen van klanten (debiteuren) > deze blijven op de balans van 2017 openstaan als ze een factuurdatum in 2017 hebben, maar nog niet in 2017 betaald zijn.

– openstaande rekeningen van leveranciers (crediteuren) > deze kosten staan op de balans van 2017 als je ze als zakelijke uitgave met een datum in 2017 hebt ingevoerd, maar pas in 2018 betaalt.

– totaal aan oudedagsreserve > elke toevoeging aan de oudedagsreserve/FOR blijft op de balans staan.

– aandelenkapitaal > voor de bv-administraties: een aandelenkapitaal heb je met een balansboeking als onderdeel van het ondernemingsvermogen geboekt. Dit is een eenmalige boeking.