Kleineondernemersregeling 2017 (KOR) – hoe zit het nu precies?

kleineondernemersregeling_KOR_2017

Kleineondernemersregeling 2017 (KOR) – hoe zit het nu precies?

Als je in 2017 minder dan 1.883 euro aan btw moet afdragen aan de Belastingdienst, kan de kleineondernemersregeling (KOR) van toepassing zijn. Het voordeel dat je dan aan btw hebt, tel je vervolgens weer op bij je winst uit onderneming. Klinkt simpel, toch? Sorry, het is helaas een stuk complexer dan dat.

Voorwaarden Belastingdienst

Onderstaande voorwaarden staan op de site van de Belastingdienst:

  • je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een vof of een maatschap => de KOR geldt niet voor bv’s, stichtingen, verenigingen en ook niet als een van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.
  • je moet in een jaar − na aftrek van de voorbelasting − minder dan 1.883 euro aan btw betalen => hier zitten wat haken en ogen aan die ik aan je ga uitleggen in deze blog.
  • je onderneming is in Nederland gevestigd => duidelijk 🙂
  • je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw => lijkt me ook duidelijk 🙂

Wat verder nog?

  • heb je meerdere bedrijven binnen je eenmanszaak? Dan je moet je de btw van al die bedrijven bij elkaar optellen om je voordeel van de KOR te berekenen. => de KOR geldt per ondernemer, dus ook als je binnen je eenmanszaak meerdere handelsnamen of btw-nrs hebt, blijft het 1 eenmanszaak en geldt de KOR voor het totaal van die ondernemingen samen.
  • Heb je een eenmanszaak en ben je ook vennoot in een vof? Dan mag je zowel binnen je eenmanszaak de KOR toepassen en ook binnen de vof bekijken of er recht op is. => kans op dubbel voordeel in dat geval 🙂
  • als je een bedrijf start, stopt of overneemt, dan heeft dat geen effect op de KOR voor dat jaar => je past in dat geval de KOR toe alsof je bedrijf het hele jaar heeft bestaan.

Tot zover de voorwaarden. Er zijn wat specifieke situaties − natuurlijk, het zou ook eens eenvoudig zijn − waarin je geen recht hebt op de kleineondernemersregeling. Landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale btw-regels en verhuurders die kiezen voor belaste verhuur. Hier ga ik in deze blog niet verder op in. Kijk op de site van de Belastingdienst als je daar meer over wilt weten of mail me over jouw specifieke situatie, dan doe ik mijn best voor een uitleg in gewonemensentaal.

Voorbeelden toepassing kleineondernemersregeling 2017

Een eerste − makkelijk − voorbeeld:
Je bent een ondernemer die eens per jaar btw-aangifte moet doen. Je omzet over het afgelopen jaar is totaal 10.000 euro ex btw. Je moet 21% btw afdragen aan de Belastingdienst, dat is 2.100 euro. Dit staat in rubriek 1a van je btw-aangifte. Verder heb je zakelijke kosten gemaakt en in totaal heb je 760 euro aan voorbelasting betaald. Voorbelasting is btw die jij aan een leverancier hebt betaald. Je voorbelasting staat in rubriek 5b van je btw-aangifte. Dit bedrag mag je weer van je af te dragen btw afhalen. Oké, je zou misschien denken dat je in dit geval 2100 – 760 = 1.340 euro aan de Belastingdienst moet betalen. Dat bedrag staat namelijk in rubriek 5c (subtotaal) van je aangifte. Maar…! Nu komt voor jou de kleineondernemersregeling om de hoek kijken. Zoals je in de onderstaande tabel kunt zien, hoef je in dit geval helemaal niets te betalen.

Tabel kleine ondernemersregeling (KOR) 2017

  • onder de € 1345: volledig KOR, €0 te betalen
  • tussen € 1883 en € 1345: KOR is (2,5 x 1883 – af te dragen btw)
  • boven de € 1883: helaas, geen KOR

Je vult bij rubriek 5d in dat je voor het volledige bedrag recht hebt op vermindering volgens de kleineondernemersregeling. Precies, je vult daar 1.340 euro in en zie daar: onder aan de aangifte staat nu dat je maar 0 euro hoeft te betalen. Lekker. Geen btw af te dragen dus. Wel moet je dit bedrag van 1.340 euro bij je winst uit onderneming optellen.

Oke, dat was het makkelijke voorbeeld voor de KOR. Nu iets moeilijker:

Stel, je hebt 11.500 euro omzet ex btw en moet 21% btw afdragen. In rubriek 1a staat nu aan af te dragen btw 2.415 euro. De zakelijke kosten zijn hetzelfde − 760 euro aan voorbelasting − en je zou denken dat je dan 2415 – 760 = 1.655 euro aan btw moet afdragen. Nee dus. Ook nu komt de kleineondernemersregeling om de hoek kijken. Als je in totaal minder dan 1.883 euro, maar méér dan 1.345 euro moet betalen, dan geldt er een berekening die als volgt gaat: KOR is 2,5 x (1883 – af te dragen btw).
Even invullen: 2,5 x (1.883 – 1.655) = 570 euro. Dit bedrag van 570 is het voordeel van de KOR dat je als bedrag in rubriek 5d invult. In dit voorbeeld moet je dan 1.655 – 570 = 1.085 euro aan btw afdragen. Het bedrag aan KOR van 570 euro tel je op bij je winst uit onderneming.

Pas KOR alleen bij de laatste btw-aangifte toe

Doe je ieder kwartaal btw-aangifte? Dan raad ik je aan om de KOR alleen bij de laatste btw-aangifte toe te passen. Je weet namelijk op dat moment pas zeker dat je recht hebt op KOR en hoe groot −of klein− jouw voordeel is. Maak een goede opstelling van alle btw-aangiftes die je dat jaar al hebt gedaan en bereken wat je mag terugvragen. Per saldo kun je de KOR alleen toepassen als je onder aan de streep −berekend over een heel jaar− btw moet afdragen. Dus heb je btw teruggekregen in eerdere kwartalen? Dat gaat dan aan het eind van het jaar weer van je voordeel af. Een opstelling per jaar is echt essentieel! Ik gebruik er zelf vaak een Excel-sheet voor. O ja! Heb je een zakelijke auto? Denk dan ook aan het bedrag dat je als btw-correctie voor privégebruik moet invullen in rubriek 1d van de btw-aangifte. Dit bedrag telt mee bij de in totaal af te dragen btw in kolom 1. En daardoor kan het zijn dat je onder aan de streep helemaal geen recht meer hebt op KOR!

Aangifte inkomstenbelasting

Heb je recht op KOR? Mooi! Denk er bij je aangifte inkomstenbelasting wel aan dat je dit KOR-voordeel weer bij het resultaat uit je onderneming (winst) op moet tellen. Juist. Je betaalt geen bedrag aan omzetbelasting −btw−, maar dat voordeel mag je niet helemaal in je eigen zak steken. Het is extra winst voor je onderneming. Je betaalt er dus inkomstenbelasting over.

KOR en verleggingen in de btw

Klinkt het nog steeds begrijpelijk? Fijn. Maar let op als er in jouw administratie sprake is van verleggingen in de btw. Bijvoorbeeld als je buitenlandse inkopen doet en de btw naar jou verlegd wordt. Je betaalt 0% btw volgens de factuur van je leverancier, maar moet dit wel correct opgeven in de btw-aangifte in de juiste rubrieken. En zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken. Bijvoorbeeld als jij zelf buitenlandse ondernemers als klanten hebt. Of te maken hebt met binnenlandse verlegging van de btw zoals in de bouw: de onderaannemer verlegt de btw naar de hoofdaannemer.

Het kan dus zijn dat je te maken hebt met binnenlandse en/of buitenlandse verleggingen van de btw. Die komen voor in rubrieken 1E , 2, 3 en 4 van de btw-aangifte. Als je daar een bedrag hebt ingevuld (of zou moeten invullen), dan heeft dat invloed op het bedrag aan KOR dat je mag toepassen. En die toepassing van KOR is dan ineens een stuk onbegrijpelijker. Veel boekhouders weten hier ook niet eens voldoende van.

Huh?! Inderdaad, het is complexe materie. En jij bent als ondernemer verantwoordelijk voor een correcte btw-aangifte. Dus wil je precies weten waar je aan toe bent als je hiermee te maken hebt.

Vraag nu jouw gratis Excel-sheet aan

Zoals eerder gezegd gebruik ik vaak Excel-sheets om het duidelijk te krijgen. Wil je dit ook, stuur me een bericht en ik stuur je GRATIS een Excel-sheet toe dat ik vaak gebruik.

Warme groet,

Esther

Tip: de Belastingdienst vindt het zelf ook niet zo eenvoudig hoe de KOR precies werkt, denk ik, want ze hebben er een filmpje over gemaakt. Dit filmpje duurt een kwartier, maar ik kan je verklappen dat het 15 welbestede minuten zijn als je er meer over wilt weten.

In het filmpje laat de Belastingdienst met kladberekeningen zien hoe je moet omgaan met de KOR. En als ik heel eerlijk ben, zou ik het zelf niet veel duidelijker kunnen uitleggen.

Dat is nog niet alles! Er is nog een 2e − iets korter 😉 − filmpje van de Belastingdienst waarin ze nog dieper ingaan op de complexe materie van de KOR. Vooral interessant als je meer wilt weten over vrijstellingen in de btw en als je te maken hebt met het buitenland.

Houd je niet van filmpjes, maar wil je wel weten hoe het in jouw situatie precies zit? Stuur me een bericht en ik leg het je uit!